การสัมมนาได้รับแรงบันดาลใจจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมประกันภัยในภูมิภาค การดำเนินงานข้ามพรมแดนที่เพิ่มขึ้น

การสัมมนาได้รับแรงบันดาลใจจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมประกันภัยในภูมิภาค การดำเนินงานข้ามพรมแดนที่เพิ่มขึ้น

ในการกล่าวเปิดงาน Mr. Juma Juma Makame รองผู้บัญชาการของ Tanzania InsuranRegulatory Authority ได้เน้นย้ำว่าความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพิ่มเติมนั้นมีความจำเป็น ไม่เพียงแต่ในการพัฒนากรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจกรรมข้ามพรมแดนของบริษัทประกันภัยเท่านั้น แต่ยังต้องตระหนักถึงการบรรจบกัน และการประสานกันของกรอบการทำงานภายในรัฐพันธมิตรประชาคมแอฟริกาตะวันออก (EAC)

ในระหว่างการสัมมนา ผู้เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของประเทศของตน

เกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลและการกำกับดูแล ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมและความช่วยเหลือในการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุถึงลำดับความสำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอทางเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ความเพียงพอของเงินทุน การทดสอบภาวะวิกฤต กควบคุมดูแลทั้งในและนอกสถานที่ การแทรกแซง การบังคับใช้และการสิ้นสุด และผู้เข้าร่วมทำงานเป็นกลุ่มในกรณีศึกษาต่างๆ ในการปิดการสัมมนา Ms Anna Msutze ผู้อำนวยการ Financial Stability Directorate ของ Bank of Tanzania กล่าวกับผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงทางการเงินและการจัดตั้ง Financial Stability Forum 

ในแทนซาเนียซึ่งเป็นวิธีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลอย่างรอบคอบในระดับมหภาค 

เธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของฟังก์ชันการถ่ายโอนความเสี่ยงของภาคการประกันภัยและการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับครัวเรือน บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ ทำให้พวกเขามั่นใจในการวางแผนล่วงหน้าและอีกมากมาย เสรีภาพในการประกอบการ สิ่งนี้ตอกย้ำความสำคัญของการกำหนดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและเพื่อกล่าวถึงหัวข้อที่อภิปรายระหว่างการสัมมนา

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการประกันภัย 29 คนจาก 8 ประเทศ (บุรุนดี เอริเทรีย เอธิโอเปีย เคนยา รวันดา ซูดานใต้ แทนซาเนีย และยูกันดา) ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักเลขาธิการชุมชนแอฟริกาตะวันออกและผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพทางการเงิน 2 คนของธนาคารแห่งแทนซาเนีย เข้าร่วมสัมมนาในกรณีของอินเดีย ซับซ้อนกว่านั้นเล็กน้อย ในระดับหนึ่ง การเจริญเติบโตในทันทีหรือในระยะสั้นอาจถูกบุกรุกในบางพื้นที่ ความเสื่อมโทรมของน้ำ คุณภาพน้ำ 

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอาจเป็นปัญหาได้ แต่การดูหมิ่นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญจะส่งผลร้ายในอีกหลายทศวรรษนับจากนี้ ดังนั้นหากคุณทำบัญชีการเติบโตที่เหมาะสมและบัญชีการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งในอนาคต ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจะถูกนับรวมด้วย แต่วิธีการรวมบัญชีระดับประเทศเข้าด้วยกัน โลกนี้มีน้อยคนนักที่จะทำบัญชีสีเขียวอย่างระมัดระวัง ดังนั้นคุณจึงไม่เห็นมันทันทีในอัตราการเติบโตที่วัดได้ และในทันทีที่เป็นภัยคุกคามต่อการรักษาอัตราการเติบโต

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์